Czy można wykorzystać odpady niebezpieczne jako surowiec grzewczy?

Opublikowano Przez Redakcja Serwisu Gru 15, 2017 | 0 comments


Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej oraz chęcią obniżenia kosztów eksploatacji systemów
grzewczych poszukiwanie alternatywnych sposobów ogrzewania staje się jedną z najistotniejszych
kwestii. Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery przy jednoczesnym obniżeniu
generowania odpadów pozwala na proekologiczne podejście do tego rodzaju problemu.

Groźne odpady

Odpady niebezpieczne stanowią wyjątkowe zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia
ludzi i pozostałych żywych organizmów. Właściwa gospodarka tego rodzaju materiałami i
substancjami podlega szczególnym restrykcjom. Mianem odpadów niebezpiecznych określa się te,
które wykazują właściwości toksyczne, zakaźne, radioaktywne, łatwopalne oraz inne cechy, których
wyszczególnienie znajduje się w definicji zawartej w III aneksie do Dyrektywy Rady Europejskiej
91/689.

Recykling a ogrzewanie

Jednymi z odpadów, zaliczanymi do kategorii niebezpiecznych, są przepracowane oleje mineralne.
Stanowią one pozostałość poeksploatacyjną m. in. urządzeń przemysłowych (np. turbin, sprężarek,
transformatorów) czy pojazdów, w związku z czym są generowane na masową skalę. W dalszym
ciągu jednak metody ich unieszkodliwiania są niewłaściwe, co stanowi poważne zagrożenie
ekologiczne. Konieczne jest wdrażanie technik, które pozwolą na kontrolowaną i bezpieczną
utylizację olejów przepracowanych oraz ich zagospodarowywanie. Jedną z takich metod jest
wykorzystywanie ich jako surowca grzewczego.

Stosuje się kilka technik pozwalających na odzysk olejów:

 • oczyszczanie – przywraca się im pierwotne właściwości – poprzez filtrację i wirowanie
  uzyskuje się oleje, które mogą być stosowane jako niższej klasy środek smarowy,
 • usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i wody w celu odzysku komponentu paliwowego,
  który może zostać użyty jako paliwo zastępcze,
 • re-rafinacja, czyli głęboka regeneracja, pozwala na zamianę olejów odpadowych w surowce
  petrochemiczne, które w dalszych procesach mogą stanowić komponent nowych lekkich
  olejów opałowych,
 • recykling – użycie olejów poeksploatacyjnych w rafinerii w celu wyprodukowania paliw
  wysokiej jakości bądź olejów bazowych,
 • wykorzystanie olejów odpadowych bezpośrednio jako paliwa

Najbardziej korzystnym z ekologicznego punktu widzenia sposobem unieszkodliwienia olejów jest
ich re-rafinacja. Technologia ta nie stanowi zagrożenia i daje możliwość uzyskania olejów
silnikowych zdecydowanie niższym kosztem, niż to ma miejsce w przypadku standardowego
procesu, czyli otrzymywania ich z surowca pierwotnego czyli ropy naftowej.

Inna możliwość, to przeznaczenie zużytych olejów na paliwo do zasilania pieców kotłowych
produkujących energię cieplną. Ten rodzaj unieszkodliwiania odpadu niebezpiecznego cechuje
wysoka rentowność, ale nie jest korzystna z ekologicznego punktu widzenia. Szczególne zagrożenie
pojawia się wówczas, gdy oleje te spalane są w nieodpowiednich piecach. Najlepszym wyjściem z
sytuacji staje się użycie olejów odpadowych jako paliwa dodatkowego, które zostanie połączone z
innymi substancjami np. zlewkami pochodzenia organicznego.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

53 + = 54